9 thoughts on “About

 1. خانم آیدا وقت، خوش
  من رضا صارمی شاعر، ترانه‌سرا و روزنامه‌نگار موسمی ساکن ایرانم
  به تازگی ترانه‌هایی گفتم که به تأیید عده‌ای از شعرشناسان و البته استقبال جامعه نحیف و بی آمار مخاطبین ام رسیده است
  نظر خودم هم نسبت به آنها فارغ از تأیید دیگران و نادیگران مفاخره را رفتار من کرده
  مشکل فراغت محض ترانه‌ها و شعرهای من از جریان استیلا یافته بر کشور است
  من و ذهنم فقط مطابق الگوی بی سانسور و بی انقیاد جهان آزادی هستیم که پارادایم ما شده است.
  کمینه خواهندگی من معرفی شدن به چهره‌هایی‌ست که ضرورت اکنون خود را به اطمینان پس از حستحوها و فقدان‌ها که دریافته‌اند با آنچه من عرضه خواهم کرد پاسخ داده شده می‌بینند
  اطمینانی که تقدیم شما می‌کنم استقبال و گرم_ رفتاری با عرضه‌های ادبی بنده خواهد بود..
  ضمن اینکه سالهاست جستجوکننده آدرسی اینترنتی از انتشاراتی در کشورهای آزادی‌_نهاد غرب هستم..
  من فقط احتمالی چند درصدی را انگیزه این مزاحمت کردم مبنی بر اینکه شاید کسی و جایی را شناخته باشید و یا در دغدغه‌های شما خانم جایی برای مختصر پرس و جویی در مورد آدمها و آدرس‌ها و احیانا سفارشی جهت آزمودن سطح هنری و ارزش‌گذاری هنر سانسور شده‌ام باشد
  اگر چنین بود که من اندیشناک آن شده‌ام
  پس
  بی صبر پاسختان خواهم ماند
  سپاس بر شما
  که حوصله ورزیدید
  رضا صارمی

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s